ყაზილარი– (გურიაში) ბავშვი, მოზარდი
ყანყრატო - (კახეთი) ხორხი
ყარტა-ყურტა - (კახეთი) ანარჩევი, უხარისხო
ყისმათი - (კახეთი) ბედი
ყველაყა – (კახურ–ქიზიყური) სუყველა
ყოილი - (ფშაურ) ყვავილი
ყოში – (კახურ–ქიზიყური) მარცვლეულის ან ფქვილის ასაღები პატარა ნიჩაბი
ყრუჩუნა - ყრუ
ყუნჭი - (ფშაურ) კუნძი
ყურიანი – (რაჭა) თიხის ქოთანი, რომელშიც ხარშავენ ლობიოს და ყველანაირ საწებელს
ყურყუტი – ლოდინი

Комментариев нет:

Отправить комментарий